Tlačoviny _digitálna tlač
Výhodná hlavne pre nízke a stredné objemy tlače.
Na rozdiel od ofsetovej tlače je rýchlejšia a tlačoviny je možné vyprodukovať na počkanie ako napr. vizitky, letáky, brožúry, skladačky, etikety, nálepky a pod..