Chránená dieľňa

Dňom 12. 8. 2015 sme zriadili chránenú dielňu a od tohto dňa vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle § 63 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Efektívne využite a ušetrite svoje financie!

Zo spomínaného zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím /3,2 % z celkového priemerného počtu za rok/.

Ak túto podmienku nespĺňate, máte 2 možnosti:

  1. Ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu /za rok 2023 bude táto suma činiť 1540 €./. Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ho vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
  2. Alebo zadáte zákazku chránenej dielni ako náhradné plnenie, pričom výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti 0,8-násobok celkovej ceny práce. Za rok 2023 si tak budete môcť započítať sumu 1369 € + daň z pridanej hodnoty /ak ste plátca DPH/.

Od nás ako chránenej dielne obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po obdržaní úhrady faktúry /úhrada musí prebehnúť do konca roka 2023/. Toto potvrdenie spolu s povinnou prílohou, fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu, a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne tovar /službu/, ktorú skutočne potrebujete a využijete.

Ako náhradné plnenie môžete využiť naše portfólio výrobkov a služieb ako napríklad:

  • Darčekové predmety – klasické a atypické, pre obchodných partnerov, zamestnancov. /Sladké darčeky, destiláty, dáždniky, USB kľúče, powerbanky, šnúrky na krk, ECO produkty.../

  • Tlačové materiály + grafické spracovanie - prospekty, letáky, foldre, poznámkové bloky, vizitky, katalógy, banery, nálepky a iné

  • Textilné produkty  - tričká, mikiny, bundy, vesty, šiltovky, nohavice, funkčné oblečenie, uteráky, deky,...

  • Luxusné značky ako napr. HUSKY, WENGER, VICTORINOX, SENATOR a iné. 

  • Potlač /rôzne technológie potlače na textil a darčekové predmety/.

  • Kalendáre a diáre – stolové, nástenné, pracovné, trojmesačné, novoročenky,  kalendáre a diáre vyrábané na mieru.

  • Eventy /full servis/ – dni zdravia, firemné, športové dni, MDD, Mikuláš, firemné večierky, recepcie, dni otvorených dverí – návrh eventu-miesto atď., pozvánky, catering, program, hostesky, moderovanie, technické zabezpečenie, prenájom party stanov,...

  • Pracovné oblečenie pre zamestnancov. a ochranné pracovné pomôcky

a iné.

Kontaktujte nás