ZáBAVNÝ PROGRAM

Parkour – in motion

foto

Parkourové vystúpenie čisto mužskej
skupiny, ktoré svojimi kúskami vyráža dych a predstavuje nepredstaviteľné.

Parkour je disciplinovaný tréning s
dôrazom na praktickú silu, výdrž, rovnováhu, kreativitu, plynulosť, kontrolu,
presnosť, priestorovú orientáciu s originálnym zapojením akrobatických a
gymnastických prvkov a s cieľom prekonávať rôzne prekážky.

Show s názvom „Wake UP!“. Dych
vyrážajúca akrobacia cez prekážky /1.vstup/

zapojenie divákov do
parkourového vystúpenia a predĺžená verzia vystúpenia „Construction In Motion“,
ktoré tímu zaistilo postup v ČSMT /2.,3. vstup/.