COVID-19 rúška, ochranné pomôcky

Respirátor FFP2 s dýchacím ventilom

foto

Respirátor FFP2 s dýchacím ventilom

 proti prachu a vírusom, respirátor KN95, 52x38x30 cm, polypropylén, dýchací ventil, farba biela, CE certifikácia.

Respirátory podľa nového Zákona č. 69/2020 par.4 odsek 1 zo dňa 6.4.2020 môžu byť predávané len určitým právnickým a fyzickým osobám, vrátane podnikateľských subjektov, ktorí sú povinní zabezpečovať podľa osobitného predpisu tieto osobné ochranné prostriedky z dôvodu ochrany zdravia a života, teda v rámi BOZP.