Hracie a relaxačné kútiky pre deti a dospelých

Hracie, relaxačné kútiky pre deti a dospelých

foto foto foto foto foto foto
Kútiky pre deti - ako zóna oddychu, relax zóna, hracia zóna, maľovací kútik, športový kútik.

Pri zabezpečovaní kompletnej akcie poskytujeme tieto kútiky zdarma.