Súťaže a atrakcie pre dospelých

Streľba zo vzduchovky

foto

Streľba zo vzduchovky - vzduchovky,
terčovnice,  bezpečnostná výbava, ochranná
bariéra, vytýčenie miesta, p
arty
stan, inštruktori