Kontakt

Sídlo firmy:

CEA EUROPE.SK, spol. s r. o.
Farská 493
018 51 Nová Dubnica

Kontaktná osoba: Ing. Adriana Matejčíková

Tel.: +421 905 343 919
E-mail: adriana@ceaeurope.sk

IČO: 47871202 DIČ: 2024136125 IČ DPH: SK2024136125

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 30808/R.